Phần giải thích câu hỏi đúng sai có một số câu chưa hoàn thiện và chính xác. Các bạn gửi về hòm thư ngovanduong@gmail.com để góp ý. Chúc các bạn thi tốt!
Cau hoi trac nghiem.doc
Microsoft Word Document 100.0 KB
Kinh Te Cong Cong.rar
compressed file archive 344.0 KB
kinh te cong dong.pps
Microsoft Power Point Presentation 1.5 MB